Garanti Programı

Nobel Biocare, belirli Nobel Biocare ürünleri için garanti vermektedir. Bu garantilerin hüküm ve koşulları aşağıda belirtilen Nobel Biocare Garanti Programında ("Garanti Programı") belirtilmiştir:

1. Tedavi Sağlayıcı için Garantiler1

1.1 İmplantlar için ömür boyu garanti

Nobel Biocare, implant yerleştirilen kemikte başarısız olan herhangi bir Nobel Biocare implantını değiştirmeyi garanti eder. Nobel Biocare, implanta yerleştirilen implantı ve Nobel Biocare restoratif bileşenlerini, implant başarısızlığı durumunda Nobel Biocare implantı ve restoratif bileşenlerini ücretsiz olarak değiştirir (olası tek değişiklik aşağıdakilerle ilgilidir: çap ve/veya uzunluk).

1.2 Restoratif bileşenler için ömür boyu garanti

Nobel Biocare, aynı restoratif bileşenle başarısız olan herhangi bir geçici olmayan (non-temporary ve non-provisional) Nobel Biocare restoratif bileşeni ücretsiz olarak değiştirmeyi garanti eder. Başarısız Nobel Biocare restoratif bileşeninin değiştirilmesine ek olarak, Nobel Biocare, herhangi bir diğer geçici olmayan (non-temporary ve non-provisional) Nobel Biocare restoratif bileşeni veya başarısız Nobel Biocare restoratif bileşeninin üzerine yerleştirildiği Nobel Biocare implantını da ücretsiz olarak değiştirecektir.

1.3 Nobel Biocare olmayan implantlarda Nobel Biocare abutmantlar için 10 yıllık garanti2

Geçici olmayan (non-temporary ve non-provisional) bir Nobel Biocare abutmant Nobel Biocare olmayan implantlara yerleştirilirse, madde 1.2'de belirtilen garanti, abutmantın yerleştirildiği tarihten itibaren on (10) yıllık bir süre ile sınırlıdır.

1.4 NobelProcera ve Procera Ürünleri için Garanti 3

Madde 1.2 ve 1.3'te belirtilen garantilere bakılmaksızın, NobelProcera Ürünleri ve Procera Ürünleri için Nobel Biocare, hastanın ağzına yerleştirildikten sonra beş (5) yıl içinde başarısız olan geçici olmayan (non-temporary ve non-provisional) NobelProcera Ürününü veya Procera Ürününü ücretsiz olarak değiştirmeyi garanti eder. Başarısız NobelProcera Ürününün veya Procera Ürününün değiştirilmesine ek olarak, Nobel Biocare, herhangi bir diğer geçici olmayan (non-temporary ve non-provisional) Nobel Biocare restoratif bileşeni veya başarısız NobelProcera Ürünü veya Procera Ürününün bulunduğu Nobel Biocare implantını da ücretsiz olarak değiştirecektir. Başarısız olan NobelProcera Ürününün veya Procera Ürününün değiştirilmesi sırasında eğer söz konusu restoratif bileşenin veya implantın değiştirilmesi gerekiyorsa, bir Nobel Biocare restoratif bileşen veya Nobel Biocare implant yerleştirilir. NobelProcera Implant Bar Diş Üstü Protez için ataşmanlar (birincil ve ikincil parçalar) ve rider’lar bu garantinin dışındadır.

1.5 Nobel Biocare Olmayan İmplantların Değiştirilmesi

Nobel Biocare, aşağıdaki koşullarda Nobel Biocare Olmayan İmplantı ücretsiz bir Nobel Biocare konik bağlantılı implant ile değiştirmeyi teklif eder:

a. Güvenlik ve etkinliği en az 10 hastanın asgari 2 yıllık klinik verileriyle desteklenen raporlanmış çalışmalara dayanan bilimsel bir makalede (Hakemli bir dergide) yayınlanmış Nobel Biocare olmayan implanta yerleştirildiyse 4; ve

b. 1 Mart 2010'da veya sonrasında Nobel Biocare olmayan implantın üzerine bir NobelProcera Ürünü veya Procera Ürünü yerleştirildiyse; ve

c. Nobel Biocare Olmayan İmplantın garantisi (Nobel Biyocare Olmayan İmplantının üreticisi tarafından verildiği şekliyle), yalnızca Nobel Biocare Olmayan İmplantta bir NobelProcera Ürünü veya Procera Ürünü kullanıldığı için hükümsüz veya geçersizdir; ve

d. Tedavi Sağlayıcı, Nobel Biocare'e Nobel Biocare Olmayan İmplant üreticisi tarafından verilen garanti reddinin bir kopyasını sağlar; ve

e. Tedavi Sağlayıcı, Nobel Biocare'e bir vaka dokümantasyonu sağlar (röntgen planlaması, ameliyat sonrası röntgenler, takip röntgeni, Nobel Biocare Olmayan İmplantın ekstraksiyon gününde çekilmiş bir fotoğrafı, Nobel Biocare Olmayan İmplant ve NobelProcera Ürünü veya Procera Ürünü).

2. NobelProcera Implant Bar Diş Üstü Protez için hastaya Özel Garanti

NobelProcera Implant Bar Diş Üstü Protez (Hasta Garanti Kartı) için Nobel Biocare, hastanın ağzına yerleştirildikten sonra beş (5) yıl içinde başarısız olan herhangi bir NobelProcera Implant Diş Üstü Protezi hastaya ücretsiz olarak değiştirmeyi garanti eder. NobelProcera Implant Bar Diş Üstü Protez için ataşmanlar (birincil ve ikincil parçalar) ve rider’lar bu garantinin dışındadır.

3. Garanti kapsamı

Bu Garanti Programı kapsamında verilen herhangi bir garanti, sırasıyla 1.1'den 2. maddeye kadar olan maddelerde belirtilen başarısız ürünün ve bu tür ek bileşenlerin (implantlar, restoratif bileşenler) değiştirilmesiyle sınırlıdır (Tedavi Sağlayıcısına yedek ürünün / ürünlerin nakliyesi için maliyetler dahil). Özellikle, Nobel Biocare, başarısız ürünün değiştirilmesinden kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan ek bileşenler, araçlar, tedavi masrafları veya diğer masraflar için Tedavi Sağlayıcısına veya hastaya tazminat vermez. Burada belirtilen garantiler kapsamında değiştirilecek ürünlerden birinin artık ticari olarak mevcut olmaması durumunda alternatif bir çözüm seçilebilir.

4. Uygunluk

4.1

Madde 1 ve 2'de belirtilen garantilerden yararlanabilmek için Tedavi Sağlayıcısının:

İmplantlar, kapatma vidaları, iyileştirme abutmantları, kalıcı abutmantlar, protez vidalar, protez vidalar, kuronlar, köprüler ve barlar dahil, Nobel Biocare ürün başarısızlığının meydana geldiği hasta vakasında yalnızca orijinal Nobel Biocare cerrahi ve protez bileşenlerini kullanmış olmalıdır.

Tedaviyi, tedavi sırasında yayınlandığı şekliyle Nobel Biocare'in öngördüğü prosedür ve talimatlarla kabul ediliş diş hekimliği uygulamalarına uygun olarak gerçekleştirmiş, özellikle herhangi bir kontrendike implant ve restoratif teknik kullanmamış olmalıdır.

Hastanın genel kabul görmüş iyi ağız hijyeni standartlarına uyduğundan emin olmuş olmalıdır. İmplantlar için yılda iki kez ağız hijyeni bakım muayeneleri önerilir.

İmplant Başarısızlığı (Garanti) ve İmplant Kırığı veya NobelProcera şikayetinin Şikayet Anketi ile bildirilmesi durumunda, Nobel Biocare cari hesabının, yani Nobel Biocare veya herhangi bir bağlı şirkete borçlu olunan tüm ödemelerin güncel olduğu anlamına gelir.

Özellikle NobelProcera Ürünleri ve Procera Ürünleri için: Hazırlama, tasarım ve bitirme sırasında yayınlanan Nobel Biocare kullanım ve malzeme talimatlarına uymuş olmalıdır.

Sırasıyla yukarıdaki (a)’dan başlayarak (e)’ye kadar uzanan maddelere uyulmaması, bu Garanti Programında belirtilen garantileri geçersiz kılacaktır.

4.2

Nobel Biocare, ürünün başarısızlığına travma veya hasta neden olmuşsa, herhangi bir Nobel Biocare ürünüyle ilgili olarak bu Garanti Programı kapsamında herhangi bir fayda sağlamak zorunda değildir.

4.3

Bu Garanti Programı, Tedavi Sağlayıcının talebi üzerine özel olarak üretilen veya değiştirilen ürünler ve geçici implant sistemleri için geçerli değildir.

5. Talepler

5.1

Bu Garanti Programı kapsamında bir hak talebinde bulunmak için, imzalı, kaşeli ve doldurulmuş bir Şikayet, İmplant Başarısızlığı (Garanti) ve İmplant Kırığı Anketi ile birlikte başarısız ürün ve Tedavi Sağlayıcısı tarafından yerleştirilen diğer bileşenleri üç saat içinde Nobel Biocare'e göndermelisini. İmplant başarısızlığı durumunda, başarısız implantın röntgeni zorunludur. İmplantı ve tedavide kullanılan diğer bileşenleri göndermeden önce, tüm ürünlerin sterilize edildiğinden emin olun.

5.2

NobelProcera Ürünleri ve Procera Ürünleri için şikayet talepleri orijinal dosya ad(lar)ı ve uygun şikayet kod(lar)ı ile NobelProcera Yazılımı kullanılarak gönderilmelidir. NobelProcera Implant Köprüleri için şikayet anketi doldurulmalıdır.

7. Garanti Programına İlişkin Sınırlamalar

YUKARIDAKİ MADDE 1 VE 2'DE AÇIKLANAN GARANTİLER HARİCİNDE, NOBEL BIOCARE VEYA NOBEL BIOCARE İÇİN ÜRETİM YA DA DAĞITIM YAPAN HERHANGİ BİR İLİŞKİLİ (BAĞLANTILI) ŞİRKET, NOBEL BIOCARE BİLEŞENLERİ (TAMAMLAYICI PARÇALARI) İÇİN, HERHANGİ BİR ZIMNİ SATILABİLİRLİK (PAZARLANABİLİRLİK)VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ, YAZILI YA DA SÖZLÜ, HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR.

Buna ek olarak, Nobel Biocare ve bağlı kuruluşları, Nobel Biocare bileşenlerinin tasarımı, bileşimi, durumu, kullanımı veya performansından kaynaklanan, bir Tedavi Sağlayıcısına karşı kayıp kazançlar, gelirler veya karlar, bir Tedavi Sağlayıcısının genel olarak kabul edilen diş hekimliği uygulamaları standartlarına uymaması ve sonuçta ortaya çıkan diğer tüm doğrudan veya dolaylı, tesadüfi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlar için tüm sorumluluğu reddeder.

8. Garantinin uygulanması

Bu Garanti Programı kapsamında verilen garantiler, yalnızca uygun Tedavi Sağlayıcıların yararına olup, yukarıdaki 2. maddede doğrudan hastaya verilen garanti haricinde, herhangi bir hasta dahil olmak üzere herhangi bir kişi veya kuruluş için geçerli değildir.

9. Sözleşmenin tamamı

9.1

Bu Garanti Programında belirtilenler dışında, ne Nobel Biocare ne de Nobel Biocare'in herhangi bir bağlı kuruluşu, Nobel Biocare ürünleriyle ilgili herhangi bir beyan, garanti, taahhüt veya başka bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu Garanti Programı, burada belirtilen konularla ilgili tüm önceki anlaşmaların ve tartışmaların yerine geçer.

9.2

Bu Garanti Programı, tüm Nobel Biocare şirketleri için geçerlidir.

9.3

Distribütörlerin hizmet verdiği pazarlar için başka koşullar geçerli olabilir. Bilgi için lütfen Nobel Biocare temsilcinizle iletişime geçin.

6. Garanti Programının Değiştirilmesi veya Sonlandırılması

Nobel Biocare, bu Garanti Programını herhangi bir zamanda kısmen veya tamamen değiştirebilir veya sona erdirebilir. Garanti Programında yapılan değişiklikler veya sona erdirme, bu Garanti Programı kapsamında, değişiklik veya sonlandırma tarihinden önce kurulan ürünler için verilen garantileri etkilemeyecektir.